سه دانمارکی وابسته به داعش دستگیر شدند

پلیس کپنهاک در حمله به مراکز خیریه مظنون به جمع آوری پول برای گروهک تروریستی داعش، سه نفر را بازداشت کرد که یکی از آنان زنی دانمارکی با اصالت لبنانی بود.

به گزارش خبرگزاری دیده بان شیعه ، پلیس کپنهاک اعلام کرد که یکی از بازداشت شدگان مردی (۳۵ ساله ) بدون تابعیت است که در لیبی متولد شده ، نفر دوم زنی دانمارکی (۳۰ ساله) با اصالت لبنانی و نفر سوم هم یک زن دانمارکی (۵۰ ساله) است که درخصوص فروش پوسترهایی به سبک نوارهای زردی که برای حمایت از سربازان دانمارکی در حال جنگ در خارج از این کشور (تروریست ها) به فروش می رساندند، مورد بازجویی قرار داد.

ینز مولر ینسین” معاون بازرس پلیس کپنهاگ در بیانیه ای اعلام کرد: در این خصوص دو مظنون بازداشت شدند، در حالی که زن دوم خودش برای بازجویی همراه ما آمد.

پلیس کپنهاگ نتوانسته در بازرسی از محل، پوستری به دست آورد و فقط برخی وسائل و نوشته ها درباره جمع آوری کمک ها را مصادره کرده است.

در بیانیه پلیس کپنهاگ آمده است: پوسترها به رنگ سیاه بوده و به جای پرچم دانمارک پرچم دیگری کشیده شده که به نظر می رسد متعلق به داعش باشد و به جای عبارت سربازان ما، نوشته از “امت ما” حمایت کنید