هزاران نفر خواستار توقف فروش کتاب اسلام‌ستیز انگلیسی شدند

هزاران نفر با امضای دادخواستی آنلاین خواستار توقف فروش کتاب اسلام‌ستیز انگلیسی، تامی رابینسون درباره قرآن از فروشگاه اینترنتی آمازون شدند.

ماز سلیم فعال مدنی مسلمان که در سال ۲۰۱۳ پدرش توسط یک تروریست نئونازی در بیرمنگام انگلیس به قتل رسیده، این دادخواست اینترنتی را آغاز کرده و تاکنون ۳ هزار نفر آن را امضاء کرده‌اند.

در این دادخواست آنلاین آمده است: ما باید با مسلمانان، مسیحیان، یهودیان، سیاه و سفید با اتحاد و همبستگی زندگی کنیم. و کتاب رابینسون ۲ میلیارد مسلمان در سرتاسر دنیا را تنها به خاطر اعتقادات دینی‌شان اهریمنی جلوه می‌دهد.  بذر اژدهای نژادپرستی در قرن بیستم، نفرتی را به همراه داشت که مسبب نسل‌کشی‌های فراوانی شد. امروزه شاهد بروز همان نفرت میان مردم هستیم که توسط افرادی چون تامی رابینسون و ایدئولوژی‌های راست افراطی و نژادپرستانه ترویج می‌شود.

در ادامه این دادخواست آمده است: این کتاب افسانه‌هایی را به خورد خواننده می‌دهد که هم اکنون منجر به حملات نژادپرستانه در انگلیس علیه مسلمانان شده‌اند. برخی از این حملات تلفات جانی داشته‌اند و اکثر آنان علیه زنان مسلمان رخ می‌دهند. ما در مقابل این کتاب ایستادگی کرده و خواستار توقف انتشار این تبلیغات نژادپرستانه هستیم.

این تفکرات تنها سوخت‌رسان ماشین نفرت هستند و توقف انتشار این کتاب پیشرفتی در راستای دفاع از حقوق بشر دموکراتیک است.

تامی رابینسون بنیانگذار و رهبر سابق حزب راست افراطی و نژادپرستان با عنوان «اتحادیه دفاعی انگلیس» بود که در سال ۲۰۱۳ از این تشکل استعفا داد. وی پس از آن به گروه نژادپرستی پگیدا در انگلستان پیوست که یکی اسلام‌ستیزترین گروه‌ها در غرب می‌باشد. رابینسون خودش را منتقد اسلامی می‌داد، حال آنکه وی هیچ گونه تخصص دانشگاهی در رابطه با اسلام نداشته و کمترین آشنایی با زبان عربی را دارد.