پرداخت جریمه ۸۵ هزار دلاری به بانوی مسلمان در پی کشف حجاب اجباری

در پی بی احترامی افسران پلیس شهر “لانگ بیچ” در “لس‌آنجلس” آمریکا، اداره پلیس این شهر موظف به پرداخت جریمه ۸۵ هزار دلاری به این بانوی مسلمان شدند.

در سال ۲۰۱۶ میلادی، «کریستی پاول» بانوی مسلمان آفریقایی – آمریکایی، در کنار همسرش در حال رانندگی در یکی از خیابان ها شهر لانگ بیچ بود که توسط دو افسر پلیس توقیف شده و بر اثر سوء تفاهم پیش امده، وی را به زندان منتقل کردند.

پیش از انتقال به زندان، همسر کریستی از آنان خواست برای انتقال او به پاسگاه، از ماموران زن استفاده شود ولی این درخواست مورد قبول واقع نشد و پس از انتقال این بانوی مسلمان به ایستگاه پلیس شهر لانگ بیچ، حجاب او از سر او برداشته و وی مجبور شد به مدت ۲۴ ساعت، بدون حجاب در بازداشتگاه اقامت نماید.

پس از گذشت ۲۴ ساعت و اثبات بی گناهی کریستی، وی آزاد شد.

این بانوی مسلمان در همان سال نسبت به رفتار تبعیض آمیز ماموران پلیس شکایت کرد و دادگاه شهر لانگ بیچ پس از انجام تحقیقات مفصل، اداره پلیس این شهر را محکوم به پرداخت جریمه ۸۵ هزار دلاری به کریستی پاول نمود.

شایان ذکر است، پس از این شکایت، اداره پلیس شهر لانگ بیچ، موظف شده است که به هیچ عنوان به حجاب بانوان مسلمان تعرّض ننماید و در صورت ضرورت، تنها از افسران زن و در فضای خصوصی اقدام به این کار کند.