اغلب پناهجویان خواستار ممنوعیت “جوک علیه مسلمانان” هستند

“دانشگاه دانوب هر کرمس” در کشور اتریش اقدام به انجام تحقیقی پیرامون دیدگاه مسلمانان در مورد رفتار با آنان در این کشور انجام داد.

این تحقیق با این پیش فرض انجام شده است که تفاوت هایی بین فرهنگ رایج در اتریش و فرهنگ غالب مسلمانان مهاجر سومالیایی، چچنی و دیگر پناهجویان مسلمان وجود دارد.

بر اساس این تحقیق، ۶۰ درصد از سوال شوندگان، بر این اعتقادند که ساختن و گفتن جوک علیه اسلام و مسلمانان باید ممنوع شود و اسلام باید به عنوان عنصری تاثیر گذار در قوانین این کشور در نظر گرفته شود.

در حالی این تحقیق انجام شده است که اتریش در سال جاری میلادی، اقدام به وضع قوانین سختگیرانه علیه پناهجویان مسلمانان کرده است و بر اساس این قوانین، هرگونه استفاده از برقع و پوشاندن تمام صورت در مجامع عمومی اتریش ممنوع است.

«سباستین کورز» وزیر امور خارجه اتریش که در پس وضع این قوانین قرار دارد، هدف انتقاد های شدیدی از سوی مجامع اسلامی این کشور و نیز برخی نهادهای حامی حقوق بشر قرار گرفت.

وی در ماه فوریه و پس از وضع برخی قوانین سختگریانه علیه مسلمانان، در توجیه عملکرد خود، اظهار داشت: بسیاری از مسلمانان نیز با ممنوعیت برقع و حجاب تمام صورت با من موافق هستند و با تشویق آنان بود که ما اقدام به وضع این قوانین نمودیم.

شایان ذکر است این تحقیق نشان می دهد که ۶۲ درصد از پناهجویان سوری، ۵۵ درصد از پناهجویان افغان و ۴۷ درصد از پناهجویان سومالیایی معتقدند یهودیان در اتریش دارای نفوذ وقدرت زیادی هستند و اسرائیل دشمن اسلام محسوب می شود.