کشف گورهای جمعی شیعیان در منطقه “میرزا وَلَنگ” افغانستان

سه گور دسته جمعی در منطقه “میرزا وَلَنگ” در ایالت “سرپل” افغانستان کشف شد.

نیروهای امنیتی افغانستان دهها پیکر سربریده از داخل این گورها بیرون آورده اند که در میان آنها کودکان هم هستند.

این گورها پس از آن کشف شد که نیروهای افغان، روستای میرزاولنگ که قربانیان در آن کشته شده بودند را پس گرفتند.

«ذبیح الله امانی» سخنگوی استاندار سرپل، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: «ما تاکنون سه گور جمعی را در روستا کشف کرده ایم. این گورها حاوی جسد ۴۲ نفر از جمله سه کودک بود که برخی از آنها سر بریده شده اند.

وی ادامه داد: ۲۳ جسد در یک گور، ۱۱ جسد در گوری دیگر و ۸ جسد در سومین گور، پیدا شده است.

وی تأکید کرد: بیشتر قربانیان، غیرنظامی بوده اند.