​۸۲ % مسلمانان آمریکا نگران افراط‌گرایی به نام اسلام هستند

یک نظرسنجی جدید انجام شده توسط مرکز تحقیقاتی پیو نشان داد که بیشتر مسلمانان آمریکایی از گسترش افراط‌گرایی دینی به نام اسلام احساس نگرانی و ناامنی می‌کنند.

بر اساس یک نظرسنجی جدید مرکز تحقیقات پیو، تقریبا ۸۲% مسلمانان آمریکایی به شدت از این وضعیت ناراحت بوده و ۶۶% درصد آنان از جنایات انجام شده به نام اسلام در سرتاسر دنیا احساس ناراحتی و نگرانی می‌کنند، این درحالی است که تنها ۸۳% از جامعه غیرمسلمانان نیز این نگرانی را در خود احساس می‌کنند که تقریبا هم اندازه با مسلمانان است. نگرانی‌ها و عدم احساس امنیت نسبت به افراط‌گرایی در هر دو گروه از آخرین نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۱، تاکنون ۱۰ درصد افزایش داشته است.

در این میان ۸۹% زنان مسلمان آمریکایی به طور ویژه از افزایش افراط‌گرایی در دنیا به نام اسلام نگران بوده و احساس ناامنی می‌کنند.

درحالی که مسلمانان ایالات متحده نسبت به تاثیر افراط گرایی دینی در این کشور اندکی کمتر از تاثیر آن در سرتاسر دنیا احساس نگرانی می‌کنند، نگرانی آن‌ها نسبت به «افراط‌گرایی داخلی» هنوز بالاست. به این ترتیب سطح نگرانی مسلمانان آمریکایی از بالا رفتن میزان افراط‌گرایی در آمریکا، مشابه نظر عمومی مردم این کشور می‌باشد. در این میان درصد بالایی از آنان معتقدند که افراط‌گرایی دینی طرفداران زیادی در میان جامعه اسلامی آمریکا ندارد.

درصد بالایی از مسلمانان، (۳۰%) نیز بر این باور هستند که پلیس آمریکا افراد را به اشتباه به جرم تروریسم دستگیر می‌کند و مقامات قانونی ملت را با حیله و نیرنگ به دام می‌اندازند و افرادی دستگیر می‌شوند که تهدیدی واقعی محسوب نمی‌شوند. این درحالی است که ۲۰% جامعه غیرمسلمانان آمریکا نیز همین دیدگاه را نسبت به پلیس دارند.

در پاسخ به این سئوال که آیا کشتن شهروندان به هر دلیل سیاسی، اجتماعی یا مذهبی، توجیه پذیر می‌باشد، درصد بالایی از مسلمانان یعنی ۸۴% بر این باور بودند که چنین کاری هرگز توجیه پذیر نیست. این درحالی است که در جامعه غیرمسلمانان آمریکا  درصد کمتری از مردم چنین عقیده‌ای ابراز کرده‌اند. در نتیجه مسلمانان آمریکا کمتر از جامعه عمومی آمریکا به کشتن غیرنظامیان معتقدند.