داعش حضور زنان در پایگاههای خود در تلعفر را ممنوع کرد

یک منبع محلی در استان نینوا اعلام کرد: گروه تروریستی داعش به صورت ناگهانی حضور زنان در پایگاههای خود در داخل تلعفر واقع در غرب موصل را ممنوع و گردان های بازرسی زنان در این شهر را منحل کرد.

این منبع به سومریه نیوز گفت: داعش همچنین جابجایی خانواده ها از یک محله به محله دیگر را در تلعفر ممنوع کرده است.

به گفته وی، اوضاع داخلی داعش در تلعفر به شدت به هم ریخته است و این گروه دچار تزلزل و نوعی هرج و مرج شدید شده است.

براساس این گزارش، تروریست ها گردان های بازرسی زنان وابسته به خود بویژه گردان های نزدیک به مناطق حضور رهبران ارشد خود را منحل کرده است.

گروه تروریستی داعش در دفاتر خود از زنان استفاده می کند و گردانی متشکل از زنان برای بازرسی و تفتیش بدنی زنان و نظارت بر اوضاع آنها در اماکن عمومی تشکیل داده است.