نماینده عراقی: رژیم بحرین با دشمنی علنی علیه شیعیان، به احساسات ملت های منطقه احترام نمی گذارد

خانم «فردوس العوادی» نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق امروز(دوشنبه) از دولت این کشور خواست بر رژیم بحرین برای بازگرداندن حقوق اکثریت ملت این کشور و پایان دادن به تبعیض نژادی علیه آنها فشار بیاورد و آن را به عنوان شرط گشودن افق های جدید در روابط با نظام سیاسی این کشور قرار دهد.

العوادی در بیانیه ای عنوان کرد: رژیم بحرین شیوه های تروریستی و اقدامات نژادپرستانه ای را علیه مردم بحرین در پیش می گیرد و  احساسات اقشار مذهبی این کشور را که دارای مشترکات و فرهنگ واحدی با ملت عراق می باشند، جریحه دار می کند.

وی از دولت عراق خواست بر رژیم بحرین برای بازگرداندن حقوق اکثریت مردم  این کشور و پایان دادن به اقدامات تبعیض آمیز خود علیه آنها فشار بیاورد و آن را شرط گشودن افق های جدید در روابط با نظام سیاسی آن قرار دهد و افزود: رژیم بحرین از طریق دشمنی علنی علیه شیعیان، به احساسات ملت های منطقه احترام نمی گذارد؛ آنچه سوء نیت رژِیم این کشور و تبعیض طایفه ای آن را تقویت می بخشد، یاری خواهی از نیروهای سپر جزیره عربستان است که انوع و اقسام شیوه های نسل کشی را علیه شیعیان بحرین در پیش می گیرد  و  به بقیه شیعیان جهان و عراق اهانت می کند.

نماینده پارلمان عراق در ادامه با اشاره به اینکه رژِیم بحرین همچنان به نمادهای دینی فراملی از جمله آیت الله شیخ عیسی قاسم که تنها به ملت بحرین اختصاص ندارد، اهانت می کند، یادآور شد: این موضوع نمی تواند تنها با سفر وزیر خارجه بحرین به عراق پایان یابد.

«خالد بن احمد آل خلیفه»: وزیر خارجه بحرین روز گذشته وارد عراق شد و با العبادی دیدار کرد. العبادی در این دیدار خواستار مقابله با قطب بندی فرقه ای شد و آن را خدمت به تروریسم خواند. در این دیدار وزیر بحرینی نیز بر حمایت کشورش از عراق در جنگ علیه داعش تاکید کرد.