ضرب و شتم پرستار مسلمان در انگلیس

«جیک هامرسلی» مرد ۲۵ ساله انگلیسی به خاطر پاره‌کردن حجاب یک پرستار ۲۹ ساله مسلمان و ضرب و شتم او بازداشت شد.

این مرد تلاش کرد که روسری این پرستار را دور گردنش بپیچد و او را خفه کند و وقتی به اینکار موفق نشده، با مشت به صورت این پرستارکوبیده که سبب شکاف بینی و نیز کبودی گردنش شده است.

فرد مهاجم که سه مرد دیگر او را همراهی می‌کردند، قبل از حمله شروع به اهانت لفظی کرده بود و وقتی پرستار مسلمان تلاش کرد که با پسرش تماس بگیرد، یکی از آن‌ها تلفنش را گرفت و سپس هامرسلی به او حمله‌ور شد.

این مرد اسلام‌ستیز به اتهام حمله به خاطر تعصب دینی، ضرب و شتم و ایجاد هراس نژادی، مجرم شناخته شد.

قاضی این پرونده اعلام کرد که پرستار ۲۹ ساله بسیار ترسیده و به خانه برادرش فرار کرده در حالیکه می‌لرزیده و گریه می‌کرده است. او یک پرستار است و عازم محل کارش برای مراقبت از یک خانم بوده است.

از میان این ۴ مهاجم فقط فرد ضارب بازداشت شد و سه مرد دیگر پس از فریاد کمک‌خواهی پرستار مسلمان از صحنه گریختند. یکی از بستگان زن به کمکش آمد، مردم به او کمک کردند و او به خانه برادرش رفت.

در نهایت، فرد ضارب به ۴۰ هفته زندان محکوم شد.

صاحب‌نظران معتقدند مجازات همه عاملان این حملات لازم است چرا که در غیر این صورت آنان با خیال راحت و بدون نگرانی از پیگیری قانونی، با شدت بیشتری به کارهای خود ادامه می‌دهند.