آل‌سعود با سیاسی کردن حج سوری‌ها را محروم کرد

مقامات آل سعود فریضه حج را سیاسی کرده و امسال هم مردم سوریه را از ادای حج محروم می کنند.

وزارت اوقاف در بیانیه خود گفته است: شرط استطاعت ادای حج به دلیل سیاسی شدن آن از سوی مقامات وهابی آل سعود محقق نشده است و این در حالی است که وزارت اوقاف بارها با سازمان همکاری اسلامی و وزارت حج عربستان در این خصوص از طریق وزارت امور خارجه سوریه نامه نگاری کرده است.

این وزارت تصریح کرد: رفتاری که برخی دفاتر جهانگردی خارج سوریه با برخی افراد دارند در جهت تسهیل ادای فریضه حج نیست بلکه یک سوء استفاده سیاسی و مادی است که مقامات آل سعود با رکن بزرگی از ارکان اسلام انجام می دهند. اینان از طریق نهاد های دشمن سوریه تحت عنوان “کمیته عالی حج سوریه” وابسته به دشمنان ملی استفاده می کنند. این مسئله در تمام کنفرانس ها و رسانه ها تشریح شده است.