برگزاری نشست «پایان دادن به سرمایه گذاری یهودیان در ترویج اسلام‌هراسی»

نشست «عدم سرمایه‌گذاری روی اسلام‌هراسی: پایان دادن به صنعت اسلام‌هراسی یهودیان» روز دوشنبه ۱۴ آگوست ۲۰۱۷ در کلیسای متحده ظهور عیسی مسیح در شهر شیکاگوی آمریکا برگزار می‌شود.

در این همایش که با حمایت گروهی از یهودیان آمریکایی با عنوان سازمان «صدای صلح یهودیان شیکاگو» تشکیل شده، این دسته یهودیان با تشکیل کمپینی اعتراض شان را نسبت به سرمایه‌گذاری‌ سازمان‌های یهودی در این کشور علیه مسلمانان و ترویج اسلام‌هراسی توسط آنان نشان می‌دهند.

هدف از این کمپین، همچنین پایان دادن به سرمایه گذاری‌های یهودیان در ترویج اسلام‌هراسی و حمایت آنان از سیاست‌های بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان به بهانه حمایت از یهودیت اعلام شده و یهودیان خواستار پایان دادن به ظلم‌ها و ستم‌های انجام شده اشغال‌گران به نام یهودیت هستند.

در اعلامیه همایش آمده است: اتحادیه یهودیان/فدراسیون یهودیان متروپولیتن شیکاگو ارتباطات مالی و روابط تجاری با اشخاص و سازمان‌هایی دارند که ترس از اسلام و اسلام‌هراسی را در غرب ترویج می‌دهند. ما اسناد مربوط به این روابط تجاری را در دست داریم و با چنین سوءاستفاده هایی مبارزه می‌کنیم.