مستندی پیرامون حقیقت اسلام شیعی و اسلام وهابی در آلمان

فیلمی مستند که حوادث آن پیرامون اسلام شیعی و اسلام وهابی می چرخد در کشور آلمان ساخته شد.

این فیلم که توسط گروهی از جوانان شیعه با توانایی های علمی بالا ساخته شده، توانسته در رساندن رسالت انسانی خود به تمامی شبکه های آلمانی طی سه سال گذشته موفق شده است.

این گروه جوانان شیعه به خاطر ساختن این مستند، از سوی سلفی های آلمان به صورت های مختلف مورد تهدید قرار گرفتند.

این فیلم دو ماه پیش در سینمای شهر مونیخ آلمان و دو هفته پیش در سینمای شهر کلن آلمان و سپس در سینمای شهر “اسن” آلمان به نمایش گذاشته شد.

همچنین این فیلم در تلوزیون رسمی آلمان “ARD” روز چهارشنبه ۲۸ تیرماه به نمایش گذاشته شد.

این فیلم حقیقت “مذهب شریف شیعه” و حقیقت دین “ابن تیمیه” و “محمد بن عبد الوهاب” تا القاعده و داعش را در اروپا منعکس می کند.