راه‌اندازی کمپین تصویری مبارزه با اسلام هراسی در بوستون آمریکا

کمپین تصویری و پوستری مبارزه با اسلام هراسی در شهر بوستون ایالت ماساچوست آمریکا راه‌اندازی شد.

این کمپین که به همت شهرداری این شهر راه‌اندازی شده است، در نظر دارد شیوه مبارزه با اسلام ستیزی و اسلام هراسی را در زندگی مردم نهادینه سازد.

در این کمپین از شیوه ای غیرمستقیم برای مبارزه با اسلام هراسی و ترغیب شهروندان آمریکایی برای حمایت از مسلمانان قربانی این اقدامات نژادپرستانه استفاده شده است.

در این کمپین، ۵۰ نقطه شهر بوستون برای نصب پوستر های بزرگ مبارزه با اسلام هراسی انتخاب شده است.

یکی از شیوه ها و راهکارهای پیشنهادی این کمپین، هم کلامی با مسلمانان قربانی اقدامات نژادپرستانه و صحبت با آنان در مورد موضوعات عادی و غیرجنجالی (همچون عادت های روزانه و علاقه و وابستگی های آنان) می باشد.

«مارتین جی والش» شهردار شهر بوستون در این باره اظهار داشت: این پوسترهای ابزار رسانه های نیستند، بلکه پیامی در پس این پوسترهای وجود دارد و آن اینکه هر کسی با هر دین و آئینی مورد استقبال ما در بوستون قرار دارد.

وی افزود: تعلیم و تربیت در این زمینه یکی از کلیدی ترین روش ها برای مقابله با نابردباری است.

شایان ذکر است این کمپین قرار است در شهر سان‌فرانسیسکو آمریکا و با هدف مشابه، نیز اجرایی شود.