محکومیت انفجارهای افغانستان و پاکستان

به گزارش پایگاه خبری دیده بان شیعه، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» در پی انفجارهای تروریستی در افغانستان و پاکستان، بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت دو عملیات تروریستی را که گروه های تکفیری بر ضد مردم بی دفاعِ افغانستان و پاکستان انجام دادند به شدت محکوم و با دو ملتِ قربانیِ اندیشه ی خونریز و گرفتار خشونت و ظلمت پرستی اعلام همبستگی می کند و خواستارِ تحت پیگرد قرار دادن آن دسته از مسئولان کشوری است که در انجام وظیفه ی خود کوتاهی کرده اند.

با کمال تأسف و اندوه این سازمان خبر حمله ی خونین به مردم بی دفاع و بی پناه کابل در افغانستان و لاهور در پاکستان را دریافت کرده است. لذا مسئولیت قانونی و همه جانبه ی حمایت و تأمین امنیت و سلامت دو ملت را متوجه دولت های افغانستان و پاکستان می داند که باید به صورتی کارآمدتر ایفا شود.

از نگاه این سازمان، عملیات تروریستی همچنان تهدیدی جدی برای ملت های مسلمان در سراسر جهان و تمام ملت های گیتی به شمار می رود که برای خشکاندن ریشه ی فکری و خاستگاه آن، همدلی و همراهی و تلاش منطقه ای و جهانی را می طلبد.

در پایان این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت با خانواده های قربانیان اعلام همبستگی و همدردی می کند و برای مجروحان از خدای متعال شفای عاجل مسئلت دارد.