سازمان جهانی نفی خشونت: جامعه ی جهانی باید اقدامات ضد انسانی اسرائیل را متوقف کند

با توجه به اقدامات ضد انسانی و خصمانه ی اسرائیل بر ضد فلسطینیان، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت از جامعه ی جهانی به ویژه هیئت ها و سازمان های قانونی و حقوق بشری می خواهد که بدون فوت وقت در حوادث و رویدادهای مصیبت بار و دردناک و نقض حقوقی که توسط رژیم ستمکار بر ضد ملت فلسطین تحمیل می شود دخالت و از ادامه ی آن جلوگیری کنند.

همگان از دور و نزدیک شاهد آنیم که رژیم اسرائیل نسبت به ملت بی دفاع فلسطین رفتاری توأم با تحقیر و استبداد در پیش گرفته است و در این راه حتی از اعمال سرکوب، زندان و شکنجه کوتاهی نمی کند تا با ارتکاب این جنایت ها و با هزینه ی ملت فلسطین، سیاست های توسعه طلبانه ی خود را پیش ببرد که البته تشدید این اوضاع بر ضد فلسطینیان، پیامدهای خود را خواهد داشت.

بنا بر پیگیری های صورت گرفته شمار زیادی از فلسطینیان به دست عُمال رژیم صهیونیستی گرفتار هستند و این رژیم در صدد انتقام گرفتن از آنان است و بر این تکبر و غرور اصرار می ورزد. رژیم اسرائیل در انتقام از معترضان خود، بر استفاده از ابزار سرکوب و انتقام وحشیانه پافشاری دارد، و فراتر این که حرمت ها را شکسته و قداست و حرمت مسجد الاقصی را آلوده می کند. حاکمان اسرائیلی با نقض حقوق شهروندان فلسطینی، معترضان را مجبور به تسلیم در برابر خواسته های خود می کند و با استفاده از سکوت جامعه ی جهانی به رفتار ظالمانه ی خود ادامه می دهد؛ سکوتی که به طور گسترده ای آزاردهنده و نفرت انگیز است.

در ادامه ی این بیانیه آمده است: این سازمان اقدامات و تجاوز رژیم اسرائیل بر ضد ملت فلسطین را محکوم می کند و بر ضرورت متوقف شدن اقدام های سرکوبگرانه و رفع ید و قیمومت از مقدسات اسلامی در فلسطین و ادامه ی کشتار و خونریزی چند روزه ی اخیر تأکید دارد.