مسلمانان نینوا، کلیسای مسیحیان را بازسازی می‌کنند

مسلمانان نینوا در راستای مبارزه با فرقه گرایی و ایجاد همبستگی، شروع به بازسازی یکی از کلیساهای استان کردند که پیشتر تروریست های داعش آن را تخریب کرده بود.

خبرگزاری «الغد پرس» عراق، در اقدامی با هدف از بین بردن فرقه گرایی و ایجاد وحدت و همبستگی میان اهالی استان نینوا در شمال غرب این کشور که پیشتر پایگاه اصلی گروهک تروریستی داعش به شمار می رفت، مسلمانان ساکن این استان مرزی کار بازسازی یکی از کلیساهای تخریب شده مسیحیان را آغاز کردند.

بر اساس این گزارش، «جورج جحوله»، کشیش کلیسای کاتولیک سریانی در شهر موصل، مرکز استان نینوا در گفت و گو با الغد پرس با اعلام این که مسلمانان برای بازسازی یکی از کلیساهای تخریب شده استان به دست تروریست های داعش، پا پیش گذاشتند، تاکید کرد که این یک تلاش برای وحدت و یکپارچگی دوباره اهالی استان می باشد.

به گفته این کشیش عراقی، مسیحیان از ابتکار عمل مسلمانان برای بازسازی کلیسا استقبال کرده و آن را گام نخست برای بازگشت به مناطق مسیحی نشین ویران شده در شهر موصل و منطقه دشت نینوا برشمردند.

یادآور می شود که تروریست های داعش در دوران اشغال منطقه دشت نینوا در شمال شرق این استان، بیشتر زیارتگاه ها و اماکن مذهبی مسیحیان و پیروان سایر ادیان و مذاهب ساکن این منطقه را تخریب کردند.