تایید حکم اعدام ۳۶ نفر از شیعیان عربستان + اسامی

مقامات آل سعود حکم اعدام ۳۶ تن از شهروندان قطیف، احساء و مدینه منوره را صادر کرد.

مقامات آل سعود روز به روز ثابت می کند که به خواسته های سازمان های حقوق بشر جهانی که به توقف اعدام فعالین مسالمت آمیز در منطقه شرقی عربستان دعوت می کند، توجهی نمی کند.

دادگاه عالی و دادگاه بدوی ریاض، حکم اعدام تعدادی از شهروندان قطیف، احساء و مدینه منوره را در پی اتهامات باطل سیاسی، صادر کرد.

حکم دادگاه عالی که بیشتر در خصوص شیعیان صادر می شود در انتظار است تا به مجموعه احکام برسد تا در آستانه اجرا قرار گیرد،این احکام به ۳۶ حکم اعدام در حق شیعیان عربستان می رسد.

سازمان “عفو بین الملل” و سازمان “هیومن رایتس ووتش” از دولت عربستان خواست تا احکام اعدام فعالین را لغو کند.

این دو سازمان تاکید کردند که عربستان سعودی، در شرایط سخت و زیر شکنجه اعتراف می گیرد که از جمله شرایط سخت زدن و زندان انفرادی طولانی مدت است.

اسامی زندانیان به شرح زیر است:

۱سالم الحربی

۲ محمد العطیه

۳عباس الحسن

۴محمد العاشور

۵طالب الحربی

۶حسین الحمیدی

۷حسین العبود

۸علی العاشور

۹علی المهنا

۱۰أحمد الناصر

۱۱حسین الإبراهیم

۱۲عبد الله الخمیس

۱۳عباس العباد

۱۴یوسف الحربی

۱۵طاهر الحربی

۱۶حسین حسن ال ربیع

۱۷عبدالله هانی ال طریف

۱۸حسین محمد ال مسلم

۱۹محمد منصور ال ناصر

۲۰مصطفى أحمد درویش

۲۱فاضل حسن لباد

۲۲سعید محمد السکافی

۲۳سلمان أمین آل قریش

۲۴مجتبى نادر السویکت

۲۵منیر عبدالله آل ادم

۲۶عبدالله سلمان آل سریح

۲۷أحمد فیصل آل درویش

۲۸عبدالعزیز حسن آل سهوی

۲۹أحمد ال ربیع

۳۰علی محمد النمر

۳۱عبدالله الزاهر

۳۲داوود المرهون

۳۳عبدالکریم الحواج

۳۴جابر المرهون

۳۵محمد الخاتم

۳۶-عبد الله العوجان