برگزاری سمینار اعجاز علمی قرآن و سنت در تونس

سمینار اعجاز علمی قرآن و سنت دیروز، سوم شهریور، با همکاری وزارت امور دینی تونس در این کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دیده بان شیعه ، این سمینار با عنوان «اعجاز علمی در قرآن و سنت؛ سنت و مدرنیته» برگزار شد و انجمن جهانی اعجاز علمی قرآن و سنت در برگزاری آن همکاری داشت.

شرکت‌کنندگان در این سمینار بر اهمیت نقش علما و دانشگاهیان در همه فعالیت‌های علمی، فرهنگی و دینی کشورهای اسلامی و مقابله با پدیده‌های تکفیر و تروریسم تأکید کردند.

شیخ عبدالله المصلح، دبیرکل انجمن جهانی اعجاز علمی قرآن و سنت در افتتاحیه این سمینار اظهار کرد: جنایت‌های که گروه‌های افراط‌گرا با نام اسلام مرتکب می‌شوند، دردآور است و به هیچ وجه ربطی به اسلام ندارد.

وی با بیان این که علم در عصر حاضر همان دلیل و حجت است، افزود: معرفی و ارائه دین مبین اسلام می‌ط‌لبد که مسلمانان از علوم معاصر آگاه شوند تا قدرت تبیین جنبه‌های مختلف اعجاز علمی در قرآن را داشته باشند.

مصلح تصریح کرد: استفاده از ابزارهای مدرن برای دعوت به اسلام، راهی برای اثبات حقانیت رسالت محمدی در جهان است.

بنا بر این گزارش، انجمن جهانی اعجاز علمی قرآن و سنت، پژوهش‌هایی با هدف تبیین عظمت پرورگار از طریق جنبه‌های مختلف اعجاز علمی در قرآن و سنت تولید می‌کند و در راستای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف خود از فن‌آوری‌های معاصر بهره می‌برد.