سلول های شکنجه بحرین با انگلستان ارتباط دارد

روزنامه “میدل ایست آی” انگلستان اسناد جدیدی را فاش کرد که نشان می دهد برخی کارشناسان نظامی انگلستان در فاصله ۱۲ ماه حدود ۲۸ مرتبه به بحرین سفر کرده اند.

در این گزارش آمده است: این کارشناسان انگلیسی ۶۵۰ روز مشغول آموزش دادن به زندانبابان بحرینی بوده اند.

میدل ایست آی افزود: کارشناسان انگلیسی از ۲۰۱۵ تا پایان سال ۲۰۱۶ حدود ۶۸۵ روز را در بحرین مشغول آموزش دادن به ۴۰۰ افسر و مامور زندان بحرینی بوده اند و این اطلاعات بعدها در اختیار گروه حقوق بشر “ریبریف” که مقر آن در لندن است قرار گرفته است.

اسناد به دست آمده در مورد میزان مشارکت انگلستان در شکنجه های صورت گرفته در زندان های بحرین موجب خشم فعالان حقوق بشر شده و آنها انگلستان را متهم کرده اند که به یک نظام ثروتمند نفتی این فرصت را داده تا بدون ترس  واهمه از مجازات های بین المللی به سرکوب مردم خود بپردازد.

این روزنامه انگلیسی رد ادامه به اشاره به بازداشت خانم ابتسام الصائغ از فعالان حقوق بشر توسط نظام بحرین گفت: خانم الصائغ پس از دو هفته بازداشت غیر قانونی و بازجویی اکنون به اتهام های واهی و بی اساسی مانند اقدام تروریستی و مقابله با نیروهای امنیتی بحرین و دریافت پول از حزب الله زندانی شده و در زندان مورد شکنجه و آزار جنسی نیز قرار گرفته است و از این رو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان نیز ضمن محکوم کردن بازداشت غیر قانونی خانم الصائغ خواستار انجام تحقیقات در این زمینه شده است.