احضار یک روحانی بحرینی دیگر توسط آل‌خلیفه

مزدوران آل خلیفه منزل روحانی بحرینی شیخ بشار العالی را محاصره کردند.

بر اساس این گزارش نیروهای امنتی برگه احضاریه را به وی تحویل دادند تا فورا در مرکز البدیع حضور یابد.

احضار روحانیون بحرینی برای بازجویی مدتی است که از طرف آل خلیفه به شدت دنبال می شود.