حاکم بحرین قانون خانواده را امضا کرد

حاکم بحرین در مخالفت آشکار با نظر صریح علمای شیعیان این کشور قانون خانواده را برای اجرا امضا و تایید کرد.

این اقدام حمد در حال صورت می گیرد که چند روز قبل علمای بحرین با صدور بیانیه ای تصویب قانون یکپارچه خانواده و دخالت در امور فقهی و احکام شریعت اسلامی را محکوم کردند.

علمای بحرین در این بیانیه بازیچه گرفتن احکام دینی و فتوا دادن پارلمان را توهین آشکار به اسلام دانسته و تاکید کردند: به هیچ عنوان اجازه داده نمی شود که احکام اسلام در خانواده زیر پا قرار گیرد.