سرنوشت مبهم سران انقلاب بحرین در زندان

منابع بحرینی اعلام کردند از چهارشنبه گذشته تا کنون از سران و رهبران انقلابی بحرین که در زندان جو به سر می برند اطلاعی در دست نیست.

خانواده ها و بستگان رهبران انقلاب بحرین می گویند به دلایل نامعلومی از چهارشنبه گذشته تا کنون از عزیزان خود در زندان از جمله شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق اطلاعی ندارند و سایر این افراد نیز عبارتند از:

۱٫ عبدالوهاب حسین

۲٫ حسن مشیمع

۳٫ عبدالجلیل المقداد

۴٫ عبدالجلیل السنکیس

۵٫ شیخ محمد حبیب المقداد

۶٫ عبدالعادی الخواجه

۷٫ شیخ سعید النوری

۸٫ شیخ عبدالهادی المخوضر

۹٫ شیخ میرزا المحروس

۱۰٫ جواد پرویز

۱۱٫ محمد علی اسماعیل

بر اساس اطلاعات به دست آمده، ماموران امنیتی زندان مرکزی جو با محصور و جدا کردن رهبران انقلاب بحرین در زندان مانع ارتباط سایر زندانیان به آنها می شود و علاوه بر این به انتقام جویی از این زندانیان می پردازند و آنها را از حق معالجه و تماس با خانواده محروم می کنند و با استفاده از روش های مختلف، آبروی این افراد را مخدوش می کند که یکی از این اقدامات، انتشار فیلم اطلاعاتی توسط شبکه العربیه در فوریه ۲۰۱۶ بود که در این فیلم اعترافاتی که به اجبار و تحت شکنجه از برخی رهبران انقلابی گرفته شده بود منتشر شد.