گردهمایی رهبران دینی به میزبانی سازمان ملل در نیویورک

روزنامه «الدستور» مصر، این گردهمایی به منظور اجرای برنامه‌ای جهانی با هدف فعال‌سازی نقش رهبران دینی در جلوگیری از تحریک به خشونت و مبارزه با آن به ویژه خشونت‌های منجر به نسل‌کشی برگزار شد.
دفتر منع نسل‌کشی سازمان ملل متحد، شورای جهانی کلیساها و شبکه جهانی ادیان و سازندگان صلح در برگزاری این گردهمایی همکاری داشتند و رهبران مسلمان، یهودی و مسیحی، بودایی، هندو و همچنین «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد در آن حضور داشت.
دبیر‌کل سازمان ملل متحد طی سخنانی در گردهمایی نیویورک گفت: تمام ادیان در اصل خواستار احترام به زندگی و نگاه برابر به انسان‌ها هستند و اصول دینی از ما می‌خواهد که تمام مردم را حتی کسانی که با فرهنگشان اختلاف‌نظر داریم، محترم بشماریم.
«آداما دینگ»، مشاور ویژه سازمان ملل متحد در امور جلوگیری از نسل‌کشی نیز اظهار کرد: در واقع مسئولیت حفاظت افراد از خطرهای تحریک به خشونت بر دوش دولت‌ها است ولی با توجه به نقش مهم علمای ادیان در این زمینه و میزان تأثیرگذاریشان بر جامعه؛ معتقدیم که در مبارزه با خشونت نیز بر پیروانشان تأثیرگذار خواهند بود و این مسئله‌ای غیر قابل انکار است.
وی افزود: از آنجا که برای توجیه خشونت و تحریک به ایجاد تنفر از دین سوءاستفاده شده است؛ بنابراین بر این باوریم که علمای دینی نقشی رهبرانه در شرح و تببین ماهیت اساسی دین و اجرای آموزه‌های والای آن برای تحقق صلح، دارند.