بازخوانی تاریخ و جنایات جنگی علیه مسلمانان الجزایر

یکی از فعالان سیاسی الجزایر با بازخوانی تاریخ و جنایاتی که سیستم استعماری فرانسه بر سر مردم مسلمان کشورش آورده است، در صدد شکایت از فرانسه در محاکم بین المللی است.

بر اساس تحقیقاتی که دکتر «عبدالحمید سلقجی» انجام داده است در طول سالهایی که کشورش مستعمره فرانسه بوده است، این کشور استعمارگر اروپایی، جنایات جنگی زیادی بر مسلمانان الجزایر تحمیل کرده و باعث مرگ و شهادت میلیون های نفر از شهروندان الجزایری شده است.

در تحقیقات این محقق و فعال سیاسی الجزایری، از سال ۱۸۳۰ تا ۱۹۶۲ میلادی که فرانسه سیاست های استعمار طلبانه خود را در این کشور آفریقایی دنبال می کرد، بیش از ۱۲ هزار نفر از شهروندان الجزایری، اعدام شده، و آزمایش های هسته ای گسترده ای در این کشور توسط مقامات فرانسوی صورت گرفته است که همچنان تاثیرات مخرب این آزمایش های غیرقانونی، بر مردم الجزایر مشاهده می شود.

در بخش دیگری از گزارش عبدالحمید، به جنایت تکان دهنده ای از فرانسه علیه مسلمانان الجزایری اشاره شده که طی آن در سال ۱۹۶۱ میلادی، ۸ و نیم میلیون مهاجر الجزایری اعدام شده و سپس ابدان آنها در رود سین پاریس انداخته شده است.

بر اساس اعلام این محقق الجزایری، از آنجا که فرانسه «معاهده رم» را امضا نکرده است، امکان پیگیری جنایات جنگی این استعمارگر پیر به سادگی امکان ندارد و تلاش هایی نیز تاکنون در این زمینه انجام شده است که به دلیل اعمال قدرت مقامات فرانسوی ناکام مانده است.