دادگاه عالی قانون منع ذبح گاوها را رد کرد

رویترز: پس از روی کارآمدن دولت نارندرا مودی، هندوها در سیاست داخلی هند پرقدرت شده و حتی در برخی ایالت ها مانند اوتارپرادش مسلمانان را به خاطر ذبح گاو به قتل رساندند. نهایتاً دولت با این بهانه که گاوها تنها باید برای کار در مزارع و شیردهی مورد استفاده قرار گیرند، قانون منع ذبح این حیوان را تصویب کرد.

با شکایت مسلمانان بیکار شده و نیز گروه های حقوق بشری، دادگاه عالی هند ضمن رد این قانون اعلام کرد رسوم مذهبی نباید روی کیفیت زندگی و معاش انسان ها تاثیر منفی بگذارد. جماعت اسلامی هند بعنوان بزرگترین گروه مسلمانان این کشور از این حکم استقبال کرده است.

گفتنی است ۱۴ درصد جمعیت ۱/۳ میلیاردنفری هند را مسلمانان تشکیل می دهند.