دولت دانمارک بودجه مدارس اسلامی را قطع می‌کند

دولت دانمارک تمام ۲۶ مدرسه اسلامی این کشور را به بهانه آنچه که ضعف مدیریتی و مالی و تعلیمات بنیادگرایی اعلام کرده، به محرومیت از بودجه تهدید کرد.

سخنگوی حزب سوسیال دموکرات دانمارک اعلام کرد: ۲۶ مدرسه اسلامی در سراسر این کشور بزودی با قطع بودجه دولتی مواجه خواهند شد.

پس از آنکه دولت نروژ ماه گذشته طرحی را ارائه داد که استفاده از پوشش کامل صورت توسط مسلمانان را در همه مدارس و مراکز آموزشی از مهدهای کودک گرفته تا دانشگاه ها منع شود دانمارک همانند نروژ فشار بر مسلمان را افزایش داد.

۱۰ مدرسه از ۲۶ مدرسه اسلامی که قرار است با قطعی بودجه مواجه شوند در کپنهاگ پایتخت دانمارک فعالیت می‌کنند.