سازمان جهانی نفی خشونت: مسئولیت حفظ سلامت طلاب چینیِ ایگور، بر عهده ی دولت مصر است

در پی اقدام دولت مصر به بازداشت تنی چند از محصلان علوم اسلامی چینی از قومیتِ «ایگور» که با انگیزه ی سیاسی صورت گرفته است، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: این سازمان گزارش های موثق حقوقی به دست آورده است مبنی بر اینکه دستگاه های مصری شماری از محصلان علوم اسلامی ایگور که در دانشگاه الازهر مشغول تحصیل هستند را به دلایل صرفاً سیاسی دستگیر کرده است که با این اقدام، به طور آشکار تمام حقوق انسانی و قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته است.

بنابر گزارش رسیده به این سازمان، دستگاه امنیتی مصر ده ها تن از طلاب اقلیت ایگور را که در دانشگاه الازهر مشغول تحصیل هستند بازداشت کرده است و چنان که بر می آید قصد اخراج آنان را دارد و بازداشت آنان بنا به درخواست دولت چین صورت گرفته است.

در ادامه ی بیانیه ی این سازمان آمده است: هر اقدامی برای تحویل آنان به دولت چین، جان آنان را به خطر می اندازد، چراکه مسلمانانِ ایگور از نظر دینی و قومیتی هماره از سوی دولت چین سرکوب شده و می شوند.

لذا این سازمان، اقدام دولت مصر به بازداشت طلاب یادشده را به شدت محکوم می کند و از دولت مصر می خواهد افراد یادشده را فوراً آزاد کند و تسلیم خواسته های دستگاه ها و ابزارهای سیاسی نشود؛ همان هایی که هیچ ارزشی برای حقوق بشر قائل نیستند.

وانگهی این اقدام، بی اعتنایی دولت مصر به جایگاه دانشگاه الازهر و طلاب علوم اسلامی که در مدارس آن کشور تحصیل می کنند را به طور آشکار و بی پرده نشان می دهد.