گزارشگر سازمان ملل برای بررسی نقض حقوق مسلمانان روهینگیا راهی میانمار می شود

خانم «یانجی لی» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور میانمار دهم تا ۲۱ ژوئیه/ ۱۹ تا ۳۰ تیر جاری برای بررسی و تحقیق درباره نقض حقوق بشر علیه اقلیت مسلمان روهینگیا به این کشور سفر می کند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل نسبت به تشدید تنش های اخیر در بسیاری از مناطق میانمار که عواقب وخیمی در پی داشته است ابراز نگرانی کرد.

براساس این گزارش، وی قرار است در این سفرموضوع نقض حقوق بشر علیه اقلیت های این کشور و وضع راهکاری برای پیگیری پیشرفت های حاصله در اجرای اقداماتی که شورای حقوق بشر از میانمار خواسته است را با دولت این کشور در میان بگذارد.

وی همچنین مخالفت دولت میانمار با سفر وی به شماری از اماکن ایالت «شان» این کشور و مداخله در فعالیت های وی را محکوم کرد و گفت: بهتر است دولت میانمار با مکانیزم های بین المللی حقوق بشر برای تحقق بهبود واقعی و هدفمند به نفع ملت میانمار همکاری کند.