هشدار عفو بین الملل در مورد شکنجه و آزار جنسی یک زن مخالف حکومت بحرین

یک گروه حقوق بشری بین المللی هشدار داد مخالفان حکومت بحرین در خطر شکنجه های شدید جسمی و روحی قرار دارند.

به نقل از الجزیره، عفو بین الملل گروهی حقوق بشری مستقر در لندن در گزارشی با اشاره به وضعیت یک مخالف زن بحرینی به نام «ابتسام السائق» گفت وی در زندان های بحرین شکنجه شده و آزار جنسی دیده است.

عفو بین الملل به نقل از مرکز حقوق بشر و دموکراسی بحرین اعلام کرده افراد ناشناسی که نقاب بر چهره داشتند دوشنبه شب به خانه السائق حمله کرده و او را به زندانی در منامه منتقل کرده اند. السائق پیش از دستگیری یک پست در مورد شکنجه زنان در زندان های بحرین منتشر کرده بود و شخص پادشاه را در این مورد سرزنش نموده بود.

عفو بین الملل اعلام کرده ابتسام السائق به شدت در خطر شکنجه و آزار جنسی قرار دارد.