اسیدپاشی یک نژادپرست بر روی یک زوج مسلمان در شرق لندن

شادی ناشی از یک میهمانی خانوادگی در یک خانواده مسلمان، با حمله نژادپرستانه و اسیدپاشی در شرق لندن، جای خود را به زخم و سوز و درد و اشک داد.

«جمیل مختار» قربانی این اسیدپاشی می‌گوید یک نفر با دست به شیشه خودروی ما زد که پشت چراغ قرمز بودیم، شیشه را پایین آوردم که ببینم چه می‌گوید که ناگهان یک مایع بی‌رنگ را روی ما پاشید. اول فکر کردیم آب هست اما با ذوب شدن لباس‌ها، کفش‌ها و صندلی‌ها و سوزش شدید بدنمان متوجه شدیم که اسید است.

مهاجم پس از اسیدپاشی متواری می‌شود و با فریادهای کمک قربانیان مردم برای کاهش سوزش اسید روی آنان آب می‌پاشند و بدن نیمه جان آنان را به بیمارستان می‌رسانند.

جمیل که دو روز بی‌هوش بوده می‌گوید شکمم از بین رفته، گردنم نابود شده، گوش‌هایم و پشتم از بین رفته و اسید دستم را نابود کرده است. باید بارها مورد جراحی پلاستیک قرار بگیرم تا کمی از دردهای کشنده بدنم کم شود.

«لیندزی جرمن» مدیر اجرایی ائتلاف ضد جنگ در انگلیس در این باره گفت: اسلام هراسی و حمله به مسلمانان در انگلیس روبه افزایش و در حال اوج گرفتن است. این ناهنجاری‌ها پیامدهای جنگ افروزی کشورهای غربی است که در داخل به افزایش ژادپرستی و حملات ناشی از آن در انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی منجر شده است.

یک هفته پس از این اسیدپاشی پلیس عکس جان تاملین ۲۴ ساله را منتشر کرد اما با گذشت دو هفته هنوز هیچ خبری از بازداشت مهاجم نیست.

جمیل می‌گوید: من فکر می‌کنم حمله به ما اسلام هراسانه بود شاید وی از مسلمانان نفرت داشت، اگر این اسیدپاشی از سوی یک آسیایی مثل من به یک زوج سفیدپوست انگلیسی انجام می‌شد بلافاصله همه انگلیس از تروریسم سخن می‌گفت.

براساس گزارش پژوهشگران جرم شناسی دانشگاه و بیمارستان میدل سکس سال گذشته بیش از ۴۵۰ مورد اسیدپاشی در انگلیس رخ داده که نزدیک به دو برابر سال قبل از آن است.

به گفته پزشکان عمل های جراحی این دو مسلمان برای بهبودی نسبی ماه‌ها طول خواهد کشید اما آثار زیانبار این اسیدپاشی تا پایان عمر بر روح و جسم آنان باقی خواهد ماند.

حمله به اسلام و مسلمانان و همچنین حملات نژادپرستانه و ناشی از تنفر در همه سال‌های اخیر در انگلیس رو به فزونی گذاشته و در ماههای اخیر اوج گرفته است.