فتوای سنی های تندرو برای پوشیدن دائمی کمربند انفجاری

نهادهای امنیتی در جنگ با تروریست ها اطلاعاتی به دست آورده اند، مبنی بر اینکه سرکردگان این سنی های تندرو، همواره کمر بند انفجاری بر تن دارند تا به چنگ نیروهای امنیتی نیافتند.

لازم به ذکر است که قضات شرعی سنی های تندرو از قبیل داعش، النصره و دیگر گروه های تروریستی در این زمینه فتوایی دارند.

این نهادهای امنیتی افزودند، آمادگی این عناصر مسلح برای انفجار و نیز تیر اندازی فوری آنها به نیروهای امنیتی در کشورهای مختلف، بیانگر طرح و نقشه از پیش طراحی شده این تروریست ها دراین زمینه است.

شایان ذکر است، سنی های تندرو در کشورهای عراق ، سوریه ، لبنان، افغانستان، پاکستان و سایر کشورهای منطقه در سال های گذشته با راه اندازی جنگ های مسلحانه و تجهیز عناصر انتحاری، جان ده هزار تن از غیر نظامیان را که اکثر آنها را شیعیان تشکیل می دهند گرفته اند.

سرکردگان سنی های تندرو همواره جلیقه های انفجاری به تن دارند.