تحریف در برخی نرم‌افزارها و سایت‌های قرآنی عربستان

روزنامه الکترونیک مکه، انجمن جهانی حفظ قرآن کریم، پیام‌ها و شکایت‌های زیادی مبنی بر وجود تحریف و اشتباه در متن آیات برخی نرم‌افزارها و سایت‌های قرآنی عربستان را از طریق پست الکترونیک و صفحات رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده است.
این انجمن در بیانیه اخیر خود اعلام کرده است که در برخی نرم‌افزارها و سایت‌های قرآنی، اشتباهات و تحریفاتی در نقص حروف یا کلمات، تقدیم و تأخیر برخی آیات و تغییر در اعراب واژگان بعضی از آیات وجود داشته که گاهی باعث تغییر معنای آیه شده است. همچنین وقوع اشتباهات فنی در چاپ دیجیتال نیز باعث حذف غیر عمدی برخی از صفحات قرآن‌های الکترونیک شده است.
این بیانیه تأکید کرد: برنامه‌های رایانه‌ای قرآن کریم منبع اساسی بسیاری از مردم به‌ویژه مبلغان و دانشجویان به‌شمار می‌‌رود؛ چرا‌که کپی‌پیست کردن آیات، جست‌و‌جو درباره آیه و تفسیر آن آسان است. همچنین برخی از این برنامه‌ها توسط اشخاص ناشناس و مجهول‌الهویه تولید شده و مشمول هیچگونه بررسی و نظارت از سوی مؤسسه‌های قرآنی معتبر نیست.
این انجمن نسبت به لزوم دقت و پرهیز از استفاده از این برنامه‌ها و نرم‌افزارهای الکترونیک که توسط اشخاص ناشناس و غیرمعتبر تولید شده هشدار داد و تأکید کرد کاربران باید فایل‌های مورد نیاز خود را تنها از منابع معتبر و موثق بارگیری کنند.
این انجمن همچنین از شرکت‌ها و مؤسسات فنی کارشناس در فضای مجازی خواست با استفاده از تیم‌های متخصص قرآن و علوم قرآنی محتوای سایت‌ها و نرم‌افزارهای قرآنی را به دقت بررسی کنند.