سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: ۱۴ تن دیگر در انتظار چوبه دار در عربستان سعودی

دادگاه های عربستانی ۱۴ تن از شهروندان شیعه خود را به جرم حضور در تظاهرات قطیف در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به اعدام محکوم کرد. این دادگاه ها همچنین ۲۴ تن دیگر را با جرایم گوناگون مجرم شناخت.

به رغم اینکه عربستان سعودی به دنبال به دست گرفتن ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ بود، این رژیم دارای بیشترین نرخ اعدام ها در جهان است. علاوه بر این اعدام ها، بازداشت های غیر موجه، شکنجه، یورش به منازل، زیر پا گذاشتن آزادی های آموزشی و اجتماعی، و نقض آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی اعتراض و سایر موارد دیگر نیز در بالاترین میزان خود در این کشور وجود دارد که متأسفانه بیشتر این موارد علیه اقلیت شیعه در این کشور اعمال می شود.

دادگاه های این کشور با استفاده از هرگونه اتهامی، همچون جرایم مربوط به تروریسم سعی دارند تا اعتراضات صلح آمیز را در هم بشکنند.

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان این اقدامات علیه شیعیان را به شدت محکوم می کند و از جامعه جهانی درخواست می کند تا در راه توقف این فشارها قدم بردارد.