در پی منازعات به وجود آمده در منطقه، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد»بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّهً وَاحِدَهً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ؛ این است امت‌ شما که امتی یگانه است و منم پروردگار شما پس مرا بپرستید» (انبیاء/۹۲).

سازمان جهانی نفی خشونت از به وجود آمدن بحران سیاسی بین کشور قطر و کشورهای عربی ـ اسلامی ابراز نگرانی می کند. لذا از تمام طرف های منازعه می خواهد به آرامش پایبند باشند و از دامن زدن به مواضع خصمانه بپرهیزند و اصل صلح و مسالمت و وحدت اسلامی را بر تمام چالش ها و منازعاتِ جاری حاکم کنند.

این سازمان بر آن است که بحران جاری میان کشورهای یادشده مایه ی نگرانیِ بسیار و اندوه بار است، به ویژه این که تمام کشورهای درگیر در این منازعه وابسته به اسلام و قومیت واحدِ عرب هستند و در موارد متعددی اشتراکات دارند. آنچه در حال حاضر به وجود آمده وضعیتی خطرناک است که باید در اسرع وقت این چالش و بحران برطرف شود و اجازه داده نشود رخنه ی منازعات و اختلافات گسترش یابد.

این سازمان جهانی یادآوری می کند که تمام نظام های سیاسی باید به این درک برسند که کشورهایشان را سرنوشت سترگ و امنیت اجتماعی و صلح داخلی به یکدیگر پیوند می دهد. از این رو هر بحران و نابسامانی که دامان یکی از آن ها را بگیرد، سایر کشورهای منطقه را گرفتار می کند؛ کشورهایی که از دهه های گذشته تا به حال اوضاع سختی را تجربه کرده و تجربه می کنند و دیگر تاب تحمل نابسامانی های تازه ای را ندارند.

آنچه نباید فراموش شود این است که شهروندان و مردم بی دفاع از کشاکش ها و منازعاتِ سیاسی دور نگاه داشته شوند، چراکه محاصره ی اقتصادی و ممنوعیت سفر ظلم و گناه بزرگی نسبت به شهروندان و نادیده گرفتن پیمان های حقوق بشری بین المللی است.

بنابراین، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از تمام کشورهای ذی ربط می خواهد که مصالح و منافع شهروندان را در نظر گرفته و در تصمیمات تنبیهی که اخیراً گرفته شده است تجدید نظر کنند، دامنه ی بحران را گسترده نکنند و در راه کنترل اوضاع جاری و پشت سر گذاشتن گردنه ها و موانع بکوشند تا آرامش و انسجام به تمام کشورهای اسلامی و عربی بازگردد، والله من وراء القصد.