نماز و افطاری مسلمانان مقابل برج ترامپ

مسلمانان نیویورک با هدف مقابله با سیاست های اسلام هراسی دولت آمریکا، مقابل برج ترامپ مراسم افطاری برپا کردند.

براساس این گزارش، حدود ۱۰۰ نفر از مسلمانان با تجمع مقابل برج ترامپ در نیویورک نماز اقامه کرده و مراسم افطاری برپا کردند.

این اقدام با هدف دفاع از مهاجران و مقابله با سیاست های اسلام هراسانه رئیس جمهور آمریکا از سوی «لیندا صرصور» بانوی فعال فلسطینی برگزار شد.