کودکان مسلمان چینی مجبور به تغییر اسامی مذهبی خود شدند

همچنین این مقام‌ها بزرگسالان را در منطقه سینکیانگ مجبور به حضور در تجمع‌هایی برای نشان دادن سرسپردگی به حزب حاکم کمونیست کرده‌اند.
یک رسانه حامی حقوق مردم اویغور، منطقه سینکیانگ به نام رادیو آسیای آزاد گزارش داد مقام‌های چین در ماه رمضان در منطقه سینکیانگ دستور داده‌اند همه افراد زیر ۱۶ سال که طبق تشخیص پلیس اسامی آن‌ها بیش از حد مذهبی بوده، باید نام خود را تغییر دهند. در همین راستا گفته شده چیزی حدود ۱۵ نام شامل، اسلام، قرآن، مکه، جهاد، امام، صدام، حاج، مدینه و عرفات ممنوع هستند.
در ماه آوریل مقام‌های چین نیز برخی اسامی اسلامی را برای نوزادان مسلمان ممنوع کرده بودند ا ما طبق دستور جدید اکنون این ممنوعیت اسامی شامل همه افراد زیر ۱۶ سال می‌شود.
این در حالی است که طی روزهای اخیر میلیون‌ها نفر از مردم سینکیانگ مجبور به حضور در حدود ۵۰ هزار تجمع در سراسر این منطقه شدند تا وفاداری خود به حزب کمونیست را نشان دهند.