اعمال محدودیت علیه مسلمانان چین و میانمار

سازمان کنفرانس جهانی اویگوری اعلام کرد: مقامات منطقه اویگوری چین دستور بازکردن تمامی رستوران های این منطقه را صادر کردند این درحالی است که مسلمانان این منطقه ماه رمضان را سپری می کنند.

به نقل از مصری الیوم،  بیش از ۱۰ میلیون مسلمان در منطقه شین جیانگ چین زندگی می کنند.

از سوی دیگر مقامات میانمار اعلام کردند که ۳ نفر از مسلمانان این کشور را که به دلیل  بستن محل اقامه نماز آنها در خیابان نماز خوانده بودند، محاکمه خواهند کرد.

مقامات میانمار آوریل گذشته دو مدرسه اسلامی را پس از شکایت بودائیان افراطی بستند. بودائی ها مدعی بودند که مسلمانان به صورت غیرقانونی دراین اماکن نماز می خوانند.