رسوایی تلویزیون رسمی بحرین در منطقه تحت محاصره الدراز

شبکه تلویزیونی بحرینی اللؤلؤه با پخش گزارشی، اخبار دروغ تلویزیون بحرین درباره حقایق الدراز واقع در غرب منامه را تکذیب کرد.

تلویزیون بحرین سعی کرد با ارسال یک تیم خبری به همراه تعدادی مأمور امنیتی به شهرک الدراز و تهیه گزارش، چنین وانمود کند که زندگی در این منطقه به روال عادی برگشته است.

به رغم تمام تلاش تلویزیون رسمی بحرین برای ارائه روایتی قانع کننده از این منطقه، تمام این تلاشها به شکست انجامید و گزارشی که این تلویزیون تهیه کرد، خود، گواه دروغ بودن ادعای این شبکه تلویزیونی شد.

خبرنگار این شبکه تلویزیونی سعی کرد با تکرار یک سناریو برای سه بار، بینندگان خود را متقاعد کند که زندگی طبیعی و امنیت به الدراز برگشته است اما اهالی این شهرک هیچ گونه استقبالی از این تیم نکرده و برخلاف انتظار دورشان جمع نشدند. حتی خیابان ها و کوچه ها هم خالی از رهگذر بودند و این صحنه خود گویای وضعیت نظامی و امنیتی این منطقه بود.

نظامیان و تکاورهای رژیم آل خلیفه هفته گذشته با استفاده از تجهیزات و خودروهای سنگین زرهی و بلافاصله پس از دیدار مقامات آل ‌خلیفه با ترامپ در ریاض به خانه شیخ عیسی قاسم در الدراز حمله و پس از به شهادت رساندن ۵ شهروند بحرینی و مجروحیت ۲۰۰ نفر کنترل منطقه را به دست گرفتند.