ابراز نگرانی شیعیان الدراز بحرین از سرنوشت افراد بازداشتی

خانواده های شیعیان بازداشت شده از سوی نیروهای امنیتی بحرین در مطقه الدراز این کشور، نسبت به سرنوشت فرزندان خود که بیشتر از یک هفته است از وضعیت آنها هیچ اطلاعی ندارند،  ابراز نگرانی کردند.

این خانواده ها در گفتگو با روزنامه الوسط اعلام کردند که برخی از بازداشت شدگان بلافاصله پس از بازداشت با بستگانشان تماس گرفته اند اما از پنج شنبه گذشته تاکنون هرگونه ارتباطی بین آنها قطع شده است.

به گفته مردم منطقه الدراز، بازداشت شدگان تاکنون به دادستانی بحرین ارجاع داده نشده و برای آنها وکیل تعیین نشده است.

آنها همچنین اعلام کردند که بیش از یک هفته است از وضعیت جسمی بستگان خود اطلاعی ندارند.

وزارت کشور بحرین در بیانیه ای اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی ۲۸۶ نفر از شیعیان منطقه الدراز را در جریان حمله به این منطقه بازداشت کرده اند.