اعدام ۷ زن از سوی داعش به خاطر نپذیرفتن جهاد نکاح

گروه تروریستی داعش هفت زن و چندین کودک را در قسمت غربی موصل اعدام کرد.

دیدبان دفاع از حقوق زنان و کودان فرانسه اعلام کرد که کشته شدن این هفت زن از سوی داعش به خاطر عدم تبعیت آنان از جهاد نکاح با تروریست های داعش بود.

این سازمان می افزاید: داعش این زنان را در منطقه “السرجخانه” در بخش موصل قدیم اعدام کرده است.

این اولین بار نیست که داعش زنانی را که با ارتباط داشتن با تروریست هایش امتناع می ورزند، اعدام می کند.

وزارت حقوق بشر عراق ۲ سال پیش اعلام کرد که یکی از فرماندهان داعش به نام  “أبو أنس اللیبی” بیشتر از ۱۵۰ زن که برخی از آنان دختران جوان بودند را به علت خودداری آنان از جهاد نکاح اعدام کرد.

گفتنی است  علمای مذاهب مختلف شیعه و سنی همگی بر حرام بودن فتوای جهاد نکاح اتفاق نظر دارند.