جریمه زندان به خاطر ندادن قرآن به زندانی در آمریکا

به نقل از پایگاه خبری «۹news»، در شکایت «مارکوس حارث»، زندانی مسلمان آمده است: زمانیکه در ۱۹ ژوئن سال ۲۰۱۵ (۲۹ خرداد ۹۴) به زندان محکوم شدم، مقامات زندان آدامز قرآنم را از من گرفتند و امسال برای ماه رمضان درخواست کردم قرآنم را در اختیارم بگذارند که مقامات زندان با رد این درخواست، حق آزادی مذهبی مرا پایمال کردند.
این زندان با پرداخت ۲۵ هزار دلار به زندانی مسلمان در توافق جدید خود وعده داده است سیاست‌های جدیدی را برای در اختیار قرار دادن وسایل مذهبی زندانیان در زمان‌های مشخص اتخاذ کند.