کشورهای اروپایی که دیدگاه‌ مثبت‌تری نسبت به مسلمانان دارند

به نقل از پایگاه خبری «pewresearch»، این مؤسسه پژوهشی در بهار سال ۲۰۱۶، دیدگاه‌های شهروندان ۱۰ کشور اروپایی در مورد مسلمانان را جویا شد.
بررسی نتایج این تحقیقات نشان داد که اکثریت پاسخ‌دهندگان به سؤالات این پژوهش در کشورهای مجارستان، ایتالیا، لهستان و یونان دیدگاه‌های مطلوبی نسبت به مسلمانان نداشتند.

نگرش‌های منفی نسبت به مسلمانان اما در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا و اروپای غربی و شمالی به مراتب کمتر بود.

پژوهش‌های این مؤسسه در مورد نگرش مردم آمریکا نسبت به مسلمانان که در سال ۲۰۱۷ انجام شد نیز نشان داد که گرچه دیدگاه مردم این کشور به فرقه‌های مختلف مسیحیت، بودیسم، هندوئیسم و یهودیت مطلوب‌تر از دیدگاه آنان نسبت به اسلام و مسلمانان است؛ اما دیدگاه مردم این کشور نسبت به مسلمانان در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۴ بهبود یافته است.

این تحقیقات همچنین نشان داد که جمهوری‌خواهان و حامیان آن‌ها نسبت به دموکرات‌های آمریکا و حامیانشان دیدگاه‌های منفی‌تر و تندتری نسبت به مسلمانان دارند.