استفاده سپر انسانی نظامیان هندی از یک مسلمان کشمیری

پس از اینکه نظامیان هندی از یک مسلمان کشمیری بعنوان سپر انسانی استفاده کردند موجی از خشم و محکومیت از این اقدام فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی را پر کرده است.

به نقل از گاردین، انتشار تصاویر بستن یک مسلمان کشمیری به یک خودروی نظامی هندی ها و حرکت به سوی معترضان انتقادهای زیادی را از سرکوبگری هند در این منطقه مسلمان نشین سبب شده است اما ماجرا به همین جا ختم نشده است؛ فرمانده پلیس کشمیر در اقدامی عجیب از این حرکت نیروهای خود دفاع کرده و گفته نبرد در کشمیر یک جنگ کثیف است و باید برای مقابله با تروریست ها، به نوآوری هایی دست زد.