آوارگان سوری در میان مار و طوفان شن بدون آب و غذا

حدود یک ماه است که ۴۱ آواره سوری در منطقه‌ای بین مرز مراکش و الجزایر گیر افتاداند. منطقه‌ای که در بسیاری از روزهای سال شاهد طوفان شن شدید است و حمله مارهای سمی نیز در آن نادر نیست.

این آوارگان سوری که زن‌ها و کودکان نیز در میان آنها هستند ماه گذشته پس از گذر از لیبی و الجزایر به مرز مراکش رسیده است. این افراد با مقاومت مرزداران مراکشی رو به رو شده‌اند. مرزداران الجزایری نیز آنها را دیگر به این کشور راه نمی‌دهند، در نتیجه به مدت یک ماه است که آنها در میان مرز دو کشور سرگردان شده‌اند.

آوارگان در کویر مانده با مشکلات بزرگی دست به گریبان هستند. از یک طرف کمبود آب، غذا و دارو و از طرف دیگر چند روزی است که طوفان شن نیز به مشکلات آنها اضافه شده است و البته نباید مارها و عقرب‌های سمی این کویر را از لیست مشکلات جا انداخت.

تا اینجای کار هیچ کدام از سازمان‌های مردم‌نهاد نتوانسته‌اند به این گروه از پناه‌جویان سرگردان دسترسی پیدا کنند.

برخی از این پناه‌جویان از پادشاه مراکش درخواست کمک کرده‌اند.

دولت مراکش در این رابطه عنوان کرده است: این پناه‌جویان الجزایر را بدون اینکه دولت این کشور متوجه شود رد کرده‌اند در نتیجه این مسئولیت دولت الجزایر است.

از سوی دیگر دولت الجزایر نیز در پاسخ گفته است: نباید با تراژدی پناه‌جویان و برادران سوری تجارت کرد.

مرز بین دو کشور مراکش و الجزایر به علت مشکلات سیاسی دو کشور از سال ۱۹۹۴ به طور کامل بسته است.