واکنش حرکت الوفاق عراق به حمله عوامل آل خلیفه به منزل آیت‌الله عیسی قاسم

حرکت اسلامی الوفاق عراق در پی حمله عوامل رژیم آل خلیفه به منزل آیت الله عیسی قاسم با صدور بیانیه ای به این رژیم در خصوص ادامه سیاست هایش ضد شیعیان بحرین هشدار داد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: این حوادث خطرناک در بحرین یکی از آثار توطئه سعودی ترامپی اخیر است که در ریاض طرح ریزی شد و تمام شیعیان جهان باید به این توطئه واکنش نشان بدهند.

متن ترجمه فارسی این بیانیه به شرح ذیل است:

سیاست رژیم آل خلیفه در آزار و اذیت شیعیان بحرین که به صورت مسالمت آمیز با تبعیض طائفه ای مبارزه می کنند، به صورت علنی و در مقابل چشم جهانیان ادامه دارد. مردم بحرین به صورت روزانه در معرض قتل، بازداشت، حصر و بازرسی منازل خود توسط عوامل رژیم آل خلیفه قرار دارند که این مساله نشان دهنده وقوع جرم نسل کشی طائفه ای در بحرین به وسیله عوامل این رژیم و با استفاده از ابزارهای قتل و آزار و اذیت و تروریسم است.

طی سال های اخیر یک سری محاکمه های نمایشی در بحرین به دست قاضی های وابسته به خاندان آل خلیفه برگزار شد. مساله ای که به جایگاه سازمان های حقوقی در جهان و در راس آن سازمان ملل ضربه می زند. این سازمان در قبال بحران انسانی در بحرین هیچ حرکتی از خود نشان نداد.

طی دو روز اخیر شاهد هجوم نیروهای رژیم آل خلیفه با پشتیبانی نیروهای سعودی به منزل آیت الله عیسی قاسم بودیم. این عالم برجسته نماد جنبش ملی مسالمت گرای مردم بحرین که درخواست اصلاحات در این کشور دارند، است. منزل آیت الله عیسی قاسم از حدود یک سال پیش در محاصره عوامل رژیم آل خلیفه بود و در حق او حکم ظالمانه زندان به مدت یک سال و سلب تابعیت بحرینی صادر شد. در حالی که این عالم برجسته براساس قانون، شهروندی است که از تمام حقوق شهروندی برخوردار است.

حمله وحشیانه به منزل آیت الله عیسی قاسم به شهادت ۶ شهروند متحصن، مجروحیت ۲۰۰ نفر و بازداشت ۳۰۰ نفر دیگر منجر شد و این حمله براساس ساده ترین قواعد قانونی یک جنایت ضد بشری است.

خاطرنشان می کنیم که آیت الله عیسی قاسم ۷۶ ساله فرزند شهر نجف اشرف و فارغ التحصیل حوزه این شهر است که در محضر مراجع بزرگی همچون آیت الله العظمی خوئی و آیت الله العظمی شهید سید محمد باقر تلمذ کرد. شیعیان باید از آیت الله عیسی قاسم و مردم شیعه بحرین که از سال ها پیش از ظلم حاکمان کشورشان رنج می برند، حمایت کنند و به صدور بیانیه های محکومیت اکتفا نکنند.

ما به حکام بحرین در خصوص ادامه سیاست فعلی شان که نتیجه ای چیزی جز انقسام داخلی، انفجار درونی و وقوع حوادثی که به مرزهای فراتر از بحرین کشیده می شود، به دنبال ندارد. این حوادث خطرناک در بحرین یکی از آثار توطئه سعودی ترامپی اخیر است که در ریاض طرح ریزی شد و تمام شیعیان جهان باید به این توطئه واکنش نشان بدهند.