زمین‌خواری گسترده آل خلیفه در بحرین

بر اساس سندی تازه منتشره شده، رژیم بحرین در حالی از نبود زمین کافی برای اجرای طرح های مسکن و شهرسازی شکایت می کند که شاه بحرین، بخش زیادی از زمین های ساحلی در بسیتین در غرب جزیره المحرق را به اعضای خانواده حاکم بخشیده است.

به گزارش خبرگزاری دیده بان شیعه ، در این سند که با عکس حمد بن عیسی آل خلیفه منتشر شده است، شاه بحرین زمین های ساحلی منطقه السایه در بسیتین را به ۱۳ تن از اعضای خانواده خود که از ثروت و قدرت فراوانی برخوردارند، بخشیده اما صحت این سند هنوز تایید نشده است.

بحرین اینک در سایه ناتوانی رژیم آل خلیفه از برآورده ساختن نیاز شهروندان بحرینی به مسکن که به حدود ۵۳ هزار درخواست رسیده است، از بحران افسارگسیخته مسکن رنج می برد و حکومت بحرین کمبود زمین را برای پوشاندن ناتوانی خود بهانه می کند.

دیوان پادشاهی بحرین جمعه گذشته از اختصاص زمین برای ساخت ساحل بسیتین خبر داد که هدف از این اقدام در اصل سرپوش گذاشتن بر مصادره بخش وسیعی از زمین های این منطقه است.

خاطرنشان می شود که حاکم بحرین ژوئن گذشته به بهانه حفاظت از اطلاعات و اسناد این کشور با هدف افزایش محدودیت دست یابی به هرگونه اطلاعات در خصوص اقدامات آل خلیفه، قانون جدیدی وضع کرد و به موجب این قانون افشا کننده این قبیل اطلاعات به ۷ سال حبس محکوم می شود.