در پی اقدام تروریستی شهر منچستر انگلستان که جان شماری از مردم بی دفاع را گرفت و عده ای را زخمی کرد، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور بیانیه ای این جنایت خونبار را به شدت محکوم و با مردم این سامان و بازماندگان قربانیانِ این اقدام کور تروریستی، ابراز همدردی کرد.

در این بیانیه تأکید شده است: اقدام های تروریستی، به هیچ وجه میانِ سالخورده و خردسال و مرد و زن تفاوتی قائل نیست و تنها بازتابی طبیعی از تفکرِ تاریکی پرستِ سیاهی است که بر عقل و تفکر گروه های غیر انسانی و افراطی حاکم است؛ همان هایی که می کوشند کسانی را که با آنها از نظر فکری، فرهنگی و دینی همسو و هم باور نیستند نابود کنند و جنایتی که در شهر منچستر رخ داد بهترین گواه بر این مطلب است.

در ادامه ی این بیانیه آمده است: این سازمان بیش از ده بار هشدار داد و پیش از اینکه شهرهای امن اروپا هدف قرار گیرد، ترس و نگرانی خود را نسبت به گسترش تروریسمِ خونریزِ تکثیری در سراسر جهان اعلام کرد. همچنین درخواست داشت که با این گروه ها در مراکز پرورش و خاستگاه آنان که همگان از آن آگاهند برخورد شود.

آنچه در روزهای اخیر در شهر منچستر رخ داد همگان را به همکاری و همراهیِ قاطع برای رویارویی با این خطر خونریز و نابودگر و ویرانگر که بی استثنا همه ی جهان را هدف قرار داده است بر می انگیزاند؛ گروهی که با راهکارها و اقدامات خونین، همه ی قومیت ها، پیروان ادیان و ملت ها را هدف قرار می دهد و در هر جایی که قدم بگذارد برای پراکندن مرگ و فتنه و ویرانگری از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.

لذا سازمان جهانی نفی خشونت دگربار از جامعه ی جهانی به طور کلی و خصوصاً از کشورهای بزرگ می خواهد که به حکم ضرورت مسئولان جنایاتی که جامعه ی بشری را هدف قرار می دهد تحت پیگرد قرار دهند و آنان را مجازات و کیفر کنند و در این معنا منابع مالی و معنوی و دست کشتارگرشان را نیز خشک و نابود کنند.

در پایان سازمان جهانی نفی خشونت به بازماندگانِ قربانیان تسلیت گفته، برای آنان آرزوی صبر و آرامش دارد و شفای مجروحان این حادثه را از خدای عزوجل خواستار است، انه سمیع بصیر.