مخالفت العبادی با درخواست مقامات بحرین برای تبعید شیخ قاسم به نجف

شبکه خبری المیادین به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد: حیدرالعبادی نخست وزیر عراق با درخواست مقامات بحرین برای تبعید آیت الله شیخ عیسی قاسم به نجف اشرف مخالفت کرده است.

این منابع در گفتگو با المیادین همچنین اعلام کردند: یک واسطه چند روز پیش درخواست مقامات بحرین در خصوص تبعید شیخ قاسم به نجف را به العبادی منتقل کرده اما وی با این درخواست مخالفت کرده است.

این منابع همچنین اعلام کرده اند که مخالفت العبادی با تبعید شیخ قاسم به عراق، به دلیل حقانیت شیخ قاسم و در حمایت از او بوده و جنبه منفی نداشته است.

نیروهای رژیم بحرین بامداد روز سه شنبه به منطقه شیعه نشین الدراز که منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم نیز در آن قرار دارد، حمله کردند و با تحصن کنندگان مقابل منزل وی درگیری شدند. به گفته فعالان بحرینی، ۵ نفر در این حمله کشته و دهها تن دیگر نیز زخمی شدند. نیروهای امنیتی بحرین پس از آن تواسنتنداوضاع محل تحصن را تحت کنترل خود درآورند.