در جستجوی سوریه؛ پروژه مشترک گوگل و سازمان ملل

جنگ سوریه بیش از شش سال است که فاجعه می‌آفریند. حالا دفتر پناهندگان سازمان ملل و گوگل می‌خواهند پروژه‌ای را با پنج سوال درباره بحران سوریه راه‌اندازی کنند که بیش از همه در این شش سال پرسیده شده‌اند.

گوگل به این نتیجه رسیده است که پنج سوالی که کاربران اینترنت بیش از همه در سال‌هایی که از شروع جنگ در سوریه می‌گذرد، پرسیده‌اند این‌ها هستند:

سوریه قبل از جنگ چه شکلی بود؟
در سوریه چه اتفاقی افتاد؟
پناهجو به چه کسی می‌گویند؟
پناهجویان سوری به کجا می‌گریزند؟
من چگونه می‌توانم به پناهجویان سوری کمک کنم؟

حالا در وب‌سایتی با نام “در جستجوی سوریه” “Searching for Syria که گوگل و دفتر پناهندگان سازمان مللی به راه انداخته‌اند، سوال‌های بالا به زبان‌های مختلف، از جمله آلمانی، انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی دیده می‌شوند. بعدا زبان عربی هم اضافه می‌شود.

اطلاعات داده شده در این سایت گاه به نظر سطحی یا بچگانه به نظر می‌رسند. مثلا بیشترین واژه‌هایی که قبل از جنگ در گوگل درباره سوریه جستجو شده‌اند چیزهایی مثل “اسطوره عربی”، “بدن سازی”، “مد تابستانی” و یا “مایلی سایرس” بوده است. اما اتفاقا همین واژه‌ها تصویر سوریه قبل از جنگ را واضح‌تر می‌کنند؛ کشوری که علائق و آرزوهای مردمش مثل همه‌جای دیگر دنیا بوده است.

“در جستجوی سوریه” با عکس‌های ۳۶۰ درجه پانوراما که با هواپیماهای بدون سرنشین گرفته شده‌‌اند، نشان می‌دهد که از آن‌چه در گذشته وجود داشت، چیز زیادی باقی نمانده است. این پروژه داستان فردی آدم‌ها را به عنوان نماینده صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره تعریف می‌کند.

هدف از این پروژه زدودن بدفهمی‌ها و تصورات نادرست درباره سوریه و پناهجویان است و از زاویه کاملا جدید فاجعه انسانی در این کشور را به نمایش می‌گذارد.

یکی از تصوراتی که گوگل و دفتر پناهندگان سازمان ملل می‌خواهند از ذهن‌ها پاک کنند این است که بیشتر سوری‌ها به اروپا پناهنده شده‌اند. “در جستجوی سوریه” نشان می‌دهد که ۹۴ درصد آن‌ها به کشورهای همسایه گریخته‌اند.