هدیه های بسیار گران قیمتی که عربستان به ترامپ داد

به گزارش پایگاه خبری دیده بان شیعه به نقل از الدیار، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا هدیه ای را از ملک«عبدالعزیز پادشاه» عربستان سعودی که به لحاظ ارائه هدیه ها بزرگترین هدیه ها در تاریخ عربستان سعودی به شمار می روند را دریافت کرد این هدیه ها شامل یک سنگ الماس می شوند که ارزش آن بیش از ۱۰۰ میلیون دلار است.

پادشاه عربستان سعودی همچنین یک کلت از طلای خالص و نادر در جهان که عکس ملک«عبدالعزیز» روی آن است را به ترامپ هدیه داد.

ملک سلمان همچنین یک شمشیر از طلای خالص که وزن آن بیش از ۲۵ کیلو طلای مرصع به الماس و دارای سنگ های کمیاب است و ارزش آن بیش از ۲۰۰ میلیون دلار است را به ترامپ هدیه داد.

رئیس جمهور آمریکا همچنین ۲۵ ساعت دستی ساخته از الماس و طلا برای خودش و خانواده اش دریافت کرد که ارزش آنها نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار است این جدای از دریافت بیش از ۱۵۰ عبای مرصع به سنگ های قیمتی برای خودش و خانواده اش در مقیاس های مختلف دریافت کرد که با هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا به اشنگتن حمل می شوند.

در همین حال، نام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دلیل ایستادنش در مقابل ایران و هم پیمانانش روی بزرگترین جاده در ریاض گذاشته شد و قرار است که مجسمه ترامپ که از طلای خالص ساخته می شود در ابتدای این جاده نصب می شود؛ این مجسمه گرانترین مجسمه در جهان است.

ترامپ در این سفر یک مجسمه کوچکی که به مانند مجسمه آزادی در آمریکا ساخته از طلا و الماس و یاقوت به عنوان هدیه دریافت کرد و قرار است با هواپیمای باربری خصوصی عربستانی به کاخ سفید منتقل شود. این مجسمه متعلق به خود ترامپ رئیس جمهور آمریکاست.

ترامپ همچنین یک کشتی تفریحی مجلل به عنوان هدیه دریافت کرد. این کشتی تفریحی ۱۲۵ متر طول دارد و طولش از همه کشتی های تفریحی در جهان برای یک شخصیت خاص بیشتر است و ۸۰ اتاق و ۲۰ بخش سلطنتی دارد که بیشتر بخش های آن نیز از طلا ساخته شده است.

عربستان سعودی با همکاری نیروی دریایی آمریکا این کشتی تفریحی را به واشنگتن منتقل می کند تا در تملک شخص ترامپ قرار گیرد.ارزش این کشتی تفریحی ۸۰۰ میلیون دلار است.

این هدایا «بزرگترین و بیشترین و نیز گران قیمت ترین هدایایی است که عربستان سعودی به یک رئیس جمهور خارجی به ویژه به رئیس جمهور آمریکایی در تاریخ روابط عربستان و آمریکا یا در تاریخ روابط عربستان با کشورهای جهان اهدا می کند.

بنابر این گزارش، پادشاه عربستان سعودی اصرار کرده است که این هدیه ها متلعق به ترامپ و در تملک وی باشند تا در موزه های آمریکا قرار نگیرند بلکه مالکیت شان متعلق به شخص ترامپ باشد.